Home » 6% btw tarief

Schilderwerk Per 15 september 2009 is een verruiming van kracht die inhoudt dat woningen ouder dan 2 jaar (na ingebruikname) in aanmerking komen voor de lage btw. Vanaf die datum valt het schilderwerk (arbeid en materiaal) onder het

6%-tarief.

Deze regeling is permanent. En blijft dus van kracht!!! Ook na 1 juli 2015 geldt het lage BTW tarief van 6%

Btw-tarief: 6% vervalt per 1 juli 2015

Het verlaagd btw-tarief van 6 % op arbeid bij een verbouwing (renovatie en herstel) vervalt per 1 juli 2015. Vanaf die datum geldt hiervoor dus weer het hoge btw-tarief van 21 %. Voor een aantal werkzaamheden aan de woning betaalt u 6% btw in plaats van het 21%-tarief: isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.Voor de volgende werkzaamheden aan de woning betaalt u 6% btw in plaats van het 21%-tarief:

Renovatie- en herstelwerkzaamheden (tot 1 juli 2015)

Het 6%-tarief geldt alleen als de woning ouder is dan twee jaar. Bij het vaststellen van de leeftijd van een woning gaat men uit van de datum waarop de woning voor het eerst echt wordt bewoond. Daarnaast moet het huis bestemd zijn voor permanente bewoning door particulieren.

Btw-tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden
Voor renovatie- en herstelwerkzaamheden geldt van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015 het verlaagd btw-tarief. Om te beoordelen of de werkzaamheden onder het lage btw-tarief vallen, is het moment van afronden van de werkzaamheden bepalend.

Nieuw bij deze btw-verlaging is dat er ook een specifieke goedkeuring is verleend voor:De arbeidskosten van hovenierswerkzaamheden (bij het aanleggen en onderhouden van tuinen). Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten, mits zij ook de renovatie van de woning begeleiden.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief zijn de volgende: Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden vallen: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning

Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet op de materiaalkosten. Onder arbeid vallen ook kosten die rechtstreeks aan de renovatie of het herstel zijn toe te rekenen, zoals de huur van apparatuur en voorrijkosten. De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning). Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking.

Voor de volgende werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet:
Glazen wassen Het vervangen van gordijnen en zonwering Het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning Btw-tarief voor isoleren De arbeidskosten voor vloer-, dak- en gevelisolatie bij woningen ouder dan twee jaar vallen onder het lage btw-tarief. Een belangrijke voorwaarde die daarbij wordt gesteld is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie minimaal voldoet aan de eisen van 

Belastingdienst.nl: isoleren van woningen › De arbeidskosten voor het plaatsen van glas vallen wel onder het 6%-tarief evenals de kosten die rechtstreeks aan de isolatie zijn toe te rekenen, zoals de huur van apparatuur en voorrijkosten.

Btw-tarief voor schilderen Het schilderen van woningen ouder dan twee jaar valt onder het lage btw-tarief. Het 6%-tarief is ook van toepassing op: Het voorbereiden van het schilderwerk De voorbehandelingen De gebruikte materialen. Onder het 21%-tarief vallen werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk.

Het stukadoren van woningen ouder dan twee jaar valt onder het 6%-tarief. Het lage btw-tarief is verder van toepassing op:
Het voorbereiden van het stukadoorswerk
De voorbehandelingen
De gebruikte materialen.
Onder het 21 %-tarief vallen werkzaamheden die te ver afstaan van het stukadoorswerk, zoals het plaatsen van gipswanden, het aanbrengen van tegels op wanden of het leggen van vloeren.

Behangen valt onder het 6%-tarief. De woning moet dan wel ouder zijn dan twee jaar. Het tarief is van toepassing op: Het behangen De noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden De gebruikte materialen< Let op:het leveren van behang valt wel onder het 21%-tarief.

Btw-tarief voor schoonmaken
Schoonmaakwerk aan de binnenkant van de woning valt onder het 6%-tarief. De woning moet wel ouder zijn dan twee jaar. Sommige werkzaamheden vallen onder het 21%-tarief, zoals:
Schoonmaakwerk aan de buitenkant van de woning Specifieke schoonmaakdiensten, zoals schoorsteenvegen en cv-reiniging Schoonmaakwerk dat meestal door een gespecialiseerd bedrijf wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld: het in de was zetten van parketvloeren, reinigen van portieken met hoge drukreinigers, brand- en roetreiniging, schoonmaak bij zware vervuiling, schoonmaak na waterschade, ontruimen en schoonmaak na overlijden bewoner.

 

6% btw voor glaszetwerk

Het plaatsen van dubbel glas maakt uw huis energiezuiniger. Daarom heeft het kabinet besloten extra subsidies te verstrekken voor het plaatsen van dubbel glas.

Maatregelen voor de woningmarkt

 

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar de politiek heeft nu dan eindelijk een akkoord bereikt over maatregelen voor de woningmarkt. Overweegt u nieuw isolatieglas in uw ramen te plaatsen, dan zijn twee maatregelen voor u van groot belang:

  • Verlaagd btw-tarief voor de bouw 
  • Nieuwe subsidies voor energiezuinige maatregelen

Wij leggen u uit wat dit voor gevolgen kan hebben voor het plaatsen van dubbel glas.

Verlaagd btw-tarief voor de bouw

Door de btw-verlaging in de bouw, van 21% naar 6%, kunnen bouw- en klusbedrijven voordeliger werk leveren. Dat heeft dus positieve effecten voor u als consument. Overwoog u al een tijdje om nieuw dubbel glas in uw woning te plaatsen, dan kan dat nu mogelijk nog voordeliger. U hoeft ook niet lang te wachten, want de btw-plannen treden al vanaf 1 maart 2013 in werking. Houd er wel rekening mee dat dit voorlopig slechts voor 1 jaar geldt. Het is dus raadzaam om nu actie te ondernemen.

Nieuwe subsidies voor energiezuinige maatregelen

Een maatregel die mogelijk nog gunstiger voor u uitpakt, is het nieuwe energiebesparingsfonds dat de regering in het leven zal roepen. Samen met het bedrijfsleven zal in dit fonds zo’n 600 miljoen euro worden gestopt, dat voor de helft beschikbaar is voor huiseigenaars om hun woning beter te isoleren. Hierbij speelt dubbel glas natuurlijk een belangrijke rol.

Hoe bespaart u?

Met goed isolerend dubbel glas houdt u de warmte in huis binnen, zodat u flink bespaart op uw stookkosten. Heeft u deze ervaring ook, en zou u anderen aanraden om hun ruiten te vervangen? Of overweegt u het vervangen van uw glaswerk, en helpt dit nieuws u bij uw keuze? Laat het ons weten!

6% btw tarief

Per 15 september 2009 is de lage BTW regeling voor schilders- en stukadoorwerken verbeterd. U betaalt het lage BTW-tarief van 6% voor schilder- en stukadoorswerken indien de woning door particulieren wordt bewoond en de woning ouder is dan 2 jaar. Deze periode van 2 jaar wordt gerekend vanaf het moment dat de woning daadwerkelijk na de oplevering bewoond is. Garages, serres, aan- en uitbouw, enz, vallen ook onder het begrip "woning".

 

Met ingang van 1 januari 2000 is het BTW-tarief op schilderwerk voor de hele particuliere markt verlaagd van 19% naar 6%. Dit nieuwe, lagere tarief geldt alleen voor huur- en koopwoningen ouder dan 2 jaar. Woningen jonger dan 2 jaar en gebouwen met een andere bestemming dan die van woning vallen dus niet onder deze maatregel. Voor deze gebouwen moet over schilderwerk het hoge BTW-tarief worden berekend. Het voordeel voor huurders/bezitters van een huis ouder dan 2 jaar is dus aanzienlijk.

 

Voor de particuliere opdrachtgevers en voor de meeste woningbouwcorporaties (die geen BTW verrekenen) betekent dit dat de rekening voor de diensten en materiaal meer dan 10% lager uitvalt. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien niet te kloppen, maar rekent u maar mee:

 

Uw rekening aan uren en materiaal bedraagt:       

 10.000,-
Dan kwam hier vroeger 19% BTW bij:  

   1.900,-
Is:      

 11.900,-
In de nieuwe situatie bedraagt de BTW 6%:

     600,-
Is:      

 10.600,-
Uw bespaart in de nieuwe situatie dus:

   1.300,-

En € 1.300,- minder betalen op een rekening van € 11.900,- betekent een besparing van 10.92%. Meer dan 10% dus!